top of page

Privacy Statement | Master Your Story

Master Your Story (onderdeel van The Story Room), gevestigd aan de Vlieland 64, 3524 AB te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door Master Your Story verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Master Your Story en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Master Your Story.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Master Your Story ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

 

Van wie verwerkt Master Your Story persoonsgegevens?

Master Your Story verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website bezoekt.

 

Waar gebruikt Master Your Story je persoonsgegevens voor?

Master Your Story verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Master Your Story uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Master Your Story?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Master Your Story de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer


Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Master Your Story verstrekt worden.

 

Verwerkt Master Your Story bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Master Your Story verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Master Your Story kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat Master Your Story zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@masteryourstory.nl. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Hoe lang bewaart Master Your Story persoonsgegevens?

Master Your Story bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Master Your Story en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Master Your Story persoonsgegevens met derden?

Master Your Story verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Master Your Story gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Master Your Story gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. Master Your Story heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Master Your Story Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Master Your Story en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Master Your Story bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@masteryourstory.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Master Your Story jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Master Your Story reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Master Your Story wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligd Master Your Story persoonsgegevens?

Master Your Story neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Master Your Story via info@masteryourstory.nl.

 

Links

Op de website van Master Your Story kunnen links naar andere websites staan. Master Your Story is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Master Your Story.
Master Your Story is onderdeel van The Story Room, zie www.thestoryroom.nl of neem contact op via info@thestoryroom.nl.  

 

Master Your Story kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld. De laatste wijziging was op 31 oktober 2019. De meest recente versie vind je altijd op deze website.

 

Contactgegevens:

Master Your Story

Vlieland 64

3524 AB Utrecht 

+31 6 11766503

info@masteryourstory.nl
www.masteryourstory.nl

bottom of page